Eğitim Yönetimi ve Okul İdaresinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:21:57.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1273-1279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim yönetiminde sürdürülebilirlik stratejileri, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları kapsayarak eğitim kurumlarının uzun vadeli başarı ve etkinliklerini güvence altına almaya odaklanır. Çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu uygulamalarla çevresel etkileri minimize etmeyi içerir. Ekonomik sürdürülebilirlik, gelir çeşitlendirmesi, burs programları ve mali planlama gibi stratejilerle finansal kaynakları etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlar. Sosyal sürdürülebilirlik, eğitim kurumlarının toplumsal etki yaratma ve sorumluluk bilinciyle toplumlarına değer katma çabalarını vurgular. Bu stratejiler, çevre dostu uygulamaların benimsenmesinden, finansal kaynakların adil bir şekilde kullanılmasına, toplumsal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Sürdürülebilirlik stratejileri, eğitim kurumlarını geleceğe yönelik hazırlıklı, esnek ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden birer liderlik göstermeye teşvik eder

Keywords

Abstract

Sustainability strategies in education management focus on securing the long-term success and effectiveness of educational institutions by encompassing environmental, economic and social dimensions. Environmental sustainability includes minimizing environmental impacts through energy efficiency, waste management and environmentally friendly practices. Economic sustainability aims to manage financial resources effectively through strategies such as income diversification, scholarship programs and financial planning. Social sustainability emphasizes the efforts of educational institutions to create social impact and add value to their communities with a sense of responsibility. These strategies can range from the adoption of environmentally friendly practices, to the fair use of financial resources, to social responsibility projects. Sustainability strategies encourage educational institutions to demonstrate leadership that is prepared for the future, flexible and socially responsible

Keywords