Eğitimde Öğrenci Merkezli Öğrenme Modelleri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:22:37.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1280-1285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu kapsamlı inceleme, öğrenci merkezli eğitim modelini detaylı bir şekilde ele alarak, bu modelin tanımı, temel ilkeleri, uygulama stratejileri, değerlendirme yöntemleri, eğitimciler için rehberlik ve karşılaşılan zorlukları ele almıştır. İnceleme, öğrenci merkezli eğitimin öğrencilere daha etkili ve katılımcı bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini vurgulamaktadır. Öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerini dikkate alarak, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlıyor. Bu model, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmesi, problem çözme yeteneklerini artırması ve öğrencilere özgüven kazandırması açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Ancak, öğrenci merkezli eğitimin uygulanmasında bazı zorluklar da ortaya çıkıyor. Altyapı ve kaynak sorunları, değerlendirme sistemlerindeki uyumsuzluklar ve eğitim eşitsizliği gibi konular, bu modelin yaygınlaşması önündeki engelleri oluşturuyor. Gelecekte, öğrenci merkezli eğitimin rolünün daha da artması bekleniyor. Hızla değişen dünya şartları ve iş dünyasındaki talepler, bu modelin eğitim sistemlerinde daha yaygın bir şekilde benimsenmesini gerektirecek. Bu doğrultuda, eğitimcilerin sürekli gelişim, yöneticilerin politika değişiklikleri ve toplumun geneli tarafından desteklenmesiyle öğrenci merkezli eğitim, geleceğin eğitim anlayışının temelini oluşturabilir.

Keywords

Abstract

This comprehensive review examines the student-centered education model in detail, addressing its definition, basic principles, implementation strategies, assessment methods, guidance for educators, and challenges faced. The review highlights the potential of student-centered education to provide students with a more effective and participatory learning experience. By taking into account individual differences and learning styles, student-centered education enables students to participate more actively in the learning process. This model offers significant advantages in terms of strengthening critical thinking skills, increasing problem-solving abilities and building self-confidence in students. However, the implementation of student-centered education is not without its challenges. Issues such as infrastructure and resource constraints, inconsistencies in assessment systems, and educational inequality pose barriers to its widespread adoption. In the future, the role of student-centered education is expected to grow even more. Rapidly changing world conditions and the demands of the business world will require this model to be more widely adopted in education systems. Accordingly, with continuous improvement by educators, policy changes by administrators, and support from society at large, student-centered education can form the basis of the future of education.

Keywords