BİYOÇEŞİTLİLİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR YÖNTEM: EKO-KİTAP

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:25:24.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 1326-1334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumdaki bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için çevresine müdahale etmekte ve çeşitli etkinliklerle çevresini etkilemektedir. İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi, içinde yaşadığı ekosisteme uygun hareket ederek doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmasına bağlıdır. Bu nedenle Ekoloji öğretiminin ana amaçlarından birisini, günlük yaşantımızla iç içe olan ve yaşadığımız çevreyi anlamlandırmamızı, çevreye uyum sağlayabilmemiz için gerekli bilginin elde edilmesini ve bu bilgileri uygulamamızı sağlayabilmek oluşturmaktadır. Ankete dayalı araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulguların analiz edilmesi ve bulgular ışığında biyoçeşitlilik kavramında yer alan ağaçların öğrenilmesi stratejisinde ele alınması gereken durumlar söz konusudur. “Eko-Kitap” adlı çalışma ile bireylerin çevrelerine karşı duyarlılığı artırmak amacıyla ekoloji eğitimi içerisinde verilen biyoçeşitlilik kavramına karşı ilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik uygulama örneği oluşturmak ana hedef olarak belirlenmiştir. Ağaçların eğlenceli, beş duyuya hitap eden, bölgelere ve ihtiyaca göre geliştirilebilir özellikte, teknolojik unsurlarında yerleştirilebileceği özgün bir biyoçeşitlilik öğretim ve farkındalık materyali oluşturulması gerekliliği vardır. Ortaya çıkarılan ürün ile interdisipliner bir konu olan ve biyoçeşitlilik kavramının ana unsurları içerisinde değerlendirilen ağaçlara karşı ilgi, farkındalık ve görsel motivasyonun sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Individuals in society intervene in their environment and affect their environment through various activities in order to survive. The survival of human beings depends on helping to preserve the natural balance and biodiversity by acting in accordance with the ecosystem in which they live. For this reason, one of the main purposes of teaching Ecology is to enable us to make sense of the environment we live in, which is intertwined with our daily lives, to obtain the necessary information to adapt to the environment and to apply this information. There are situations that need to be analyzed in the findings resulting from the survey-based research and addressed in the strategy of learning the trees included in the concept of biodiversity in the light of the findings. With the study called "Eco-Book", the main goal was to create an application example to increase interest and awareness of the concept of biodiversity given within ecology education in order to increase individuals' sensitivity to their environment. There is a need to create an original biodiversity teaching and awareness material that is fun, appeals to the five senses, can be developed according to regions and needs, and can be incorporated into technological elements. It has been revealed that the product created can create interest, awareness and visual motivation towards trees, which are an interdisciplinary subject and considered among the main elements of the concept of biodiversity.

Keywords