Okul Yönetiminde Estetik Liderlik

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:57:53.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1345-1355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların yaşam kalitelerinin istek ve ihtiyaçlarının her geçen gün arttığı günümüz yaşam düzeninde insanların beklentilerini karşılayacak klasik liderlik stilleri yetersiz kalmıştır. İnsanların yaşantılarında birbirlerine saygılarını gösteren temel değer olarak ahlaki davranışlarının ön plana çıktığı, insanların işlerini yaparken artık hiçbir zorlamaya maruz kalmadan severek işlerini yapmaya çalışmaları için insanların ihtiyaçlarına ve gönüllerine hitap edecek liderlik modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çağımızda kişiler gerekli bilgiye, beceriye ve donanıma sahip kendilerine önem veren liderlere ihtiyaç duymaktadır. Eğitim örgütlerinin içerik ve özellik bakımından eşgüdüm ve motivasyon temelli bir yapıya sahip olması liderlik kavramının önemine dikkat çekmiştir. Estetik liderlik iyi ve güzel olanı sunması, yönetici ve astların duyusal bilginin anlamlarını ve görmelerini sağlamakta olup, yapılan çalışmalarda ise estetik liderliğin kullanıldığı eğitim kurumlarında öğrencilerin daha başarılı olduğunu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In today's life order, where the demands and needs of people's quality of life are increasing day by day, classical leadership styles have been insufficient to meet people's expectations. There is a need for leadership models that will appeal to people's needs and hearts so that moral behavior comes to the forefront as the basic value that shows respect for each other in people's lives, and people try to do their jobs lovingly without being subjected to any coercion while doing their jobs. In our age, people need leaders who care about themselves with the necessary knowledge, skills and equipment. The fact that educational organizations have a structure based on coordination and motivation in terms of content and characteristics has drawn attention to the importance of the concept of leadership. Aesthetic leadership, presenting the good and beautiful, enables managers and subordinates to see and understand the meanings of sensory information, and studies have revealed that students are more successful in educational institutions where aesthetic leadership is used.

Keywords