Okul Ortamlarında Demokratik Değerlerin Güçlendirilmesi: Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:27:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1356-1363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, okul ortamlarında demokratik değerlerin güçlendirilmesinin önemini, eğitim politikaları ve uygulamaları üzerinden ele almakta ve bu alandaki stratejileri ve önerileri tartışmaktadır. Demokratik değerlerin; özgürlük, eşitlik, adalet, katılımcılık, hoşgörü ve çeşitliliğe saygı gibi temel prensipleri içerdiği ve bu değerlerin toplumsal barış, istikrar ve bireysel özgüvenin gelişimi için hayati önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Araştırma, eğitim politikalarının ve müfredatın demokratik değerleri nasıl destekleyebileceğini, öğretmen ve okul yöneticilerinin bu süreçteki rollerini, öğrenci katılımının artırılmasını ve demokratik bir okul kültürünün nasıl oluşturulabileceğini inceler. Karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alınarak, demokratik değerlerin güçlendirilmesinin, demokratik bir toplumun sürdürülebilirliği için kritik olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışma, okul ortamlarında demokratik değerlerin güçlendirilmesine yönelik etkili stratejilerin ve uygulamaların geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, bu süreçte tüm paydaşların işbirliği ve katılımının gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

This study addresses the importance of strengthening democratic values in school settings through educational policies and practices and discusses strategies and recommendations in this field. It is emphasized that democratic values include basic principles such as freedom, equality, justice, participation, tolerance and respect for diversity and that these values are vital for the development of social peace, stability and individual self-confidence. The research examines how educational policies and curricula can promote democratic values, the role of teachers and school administrators in this process, increasing student participation and building a democratic school culture. By addressing the challenges faced and proposing solutions, it concludes that strengthening democratic values is critical for the sustainability of a democratic society. The study emphasizes the importance of developing effective strategies and practices for strengthening democratic values in school settings and draws attention to the necessity of cooperation and participation of all stakeholders in this process

Keywords