Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-29 03:11:34.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1364-1375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçleri, öğrenci başarısını artırmak ve öğrenme deneyimlerini iyileştirmek için kritik önem taşır. Geleneksel sınav ve test yöntemlerinin yanı sıra, performans değerlendirme, proje tabanlı değerlendirme, portfolyo değerlendirme gibi alternatif yaklaşımların kullanılması giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu alternatifler, öğrencilerin gerçek dünya becerilerini ve eleştirel düşünme yeteneklerini daha iyi ölçmeyi amaçlar. Teknoloji destekli sınavlar ve web tabanlı öğrenme araçları gibi yenilikçi yöntemler, öğrencilere etkileşimli ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öz-değerlendirme ve rubrik kullanımı gibi yöntemler ise öğrencilerin kendilerini objektif bir şekilde değerlendirmelerine ve öğrenme süreçlerini yönlendirmelerine imkan tanır. Ancak, bu yöntemlerin uygulanması sırasında öğrenci çeşitliliği, teknoloji erişimi, uygun değerlendirme araçlarının seçimi ve etkili geri bildirim sağlama gibi zorluklarla karşılaşılabilir. Bu çalışma, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin eğitimdeki önemini vurgulayarak, öğrenci merkezli yaklaşımların öğrenme süreçlerini nasıl zenginleştirebileceğini göstermiştir. Gelecek araştırmaların, bu yöntemlerin etkilerini daha derinlemesine incelemesi ve eğitim pratiğine daha etkili entegrasyon stratejileri geliştirmesi beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Assessment and evaluation processes in education are critical for increasing student achievement and improving learning experiences. In addition to traditional examination and testing methods, there is a growing interest in using alternative approaches such as performance assessment, project-based assessment and portfolio assessment. These alternatives aim to better measure students' real-world skills and critical thinking abilities. Innovative methods such as technology-enhanced exams and web-based learning tools help students develop their digital skills by providing interactive and personalized learning experiences. Methods such as self-assessment and the use of rubrics allow students to evaluate themselves objectively and guide their learning process. However, the implementation of these methods may face challenges such as student diversity, technology access, selection of appropriate assessment tools and providing effective feedback. This study highlights the importance of alternative assessment and evaluation methods in education and shows how student-centered approaches can enrich learning processes. Future research is expected to examine the effects of these methods in more depth and develop more effective integration strategies into educational practice.

Keywords