Eğitimde Kültürlerarası Etkileşim ve Anlayış

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 01:43:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1376-1388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürlerarası etkileşim ve anlayış, eğitimde önemli bir yer tutar ve bu alandaki araştırmalar, küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle giderek artmaktadır. Eğitimde kültürlerarası etkileşimin önemi, farklı kültürlere ait öğrencilerin, öğretmenlerin ve paydaşların bir araya gelerek etkileşimde bulunması ve bu sürecin eğitim kalitesi üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Kültürel farkındalığın ve anlayışın artırılması, bireylerin farklı kültürlere ait değerleri ve bakış açılarını anlamalarını ve takdir etmelerini sağlar, bu da işbirliği ve hoşgörüyü artırırken önyargıları azaltır. Araştırma, eğitimde kültürlerarası etkileşimin ve anlayışın geliştirilmesinin önemine dikkat çekerken, bu sürecin eğitim politikaları ve uygulamaları üzerindeki etkilerini de inceler. Kültürlerarası etkileşim, öğrencilerin ve öğretmenlerin farklı öğrenme stilleri ve yaklaşımlarını tanımasına, dil ve iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, eğitim sistemlerinin çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırılması için stratejiler sunar. Kültürün eğitimdeki rolü, kültürel çeşitliliğin eğitimdeki etkileri, dil ve iletişimdeki farklılıklar, değerler, inançlar, öğrenme stilleri ve eğitim sistemlerindeki farklılıklar gibi konular, araştırmanın kapsamını oluşturur.

Keywords

Abstract

Intercultural interaction and understanding play an important role in education, and research in this area is increasing due to globalization and technological advances. The importance of intercultural interaction in education focuses on the interaction of students, teachers and stakeholders from different cultures and its impact on the quality of education. Increasing cultural awareness and understanding enables individuals to understand and appreciate the values and perspectives of different cultures, which increases cooperation and tolerance and reduces prejudice. The research highlights the importance of promoting intercultural interaction and understanding in education and examines the implications of this process for educational policies and practices. Intercultural interaction helps students and teachers to recognize different learning styles and approaches and to develop language and communication skills. It also provides strategies for increasing the diversity and inclusiveness of education systems. Topics such as the role of culture in education, the effects of cultural diversity in education, differences in language and communication, values, beliefs, learning styles and differences in educational systems constitute the scope of the research.

Keywords