Demokrat Parti Dönemi Basını İle İlgili Yapılmış Çalışmaların Konu İçeriği Bakımından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:59:37.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 1405-1421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de Demokrat Parti üzerine ister akademik olsun ister bağımsız olsun araştırmacılar tarafından konuyu farklı şekillerde ele alan çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda birçok tez çalışması yapıldığı, makale yazıldığı, kitapların yayınlandığı ve seminer, panel tarzı toplantılarda konu üzerine tartışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalar içinde Demokrat Parti döneminde yayın yapmış gazetelerin kaynaklık yaptığı çalışmalar azımsanmayacak kadar fazladır. Basın dönemin nabzını tutması birinci elden kaynak özelliği taşıması bakımdan bir kişi, konu, kurum, dönem vb. bir alanla ilgili yapılacak araştırmalarda genellikle ilk olarak başvurulan kaynakların başında gelmektedir. Bu çalışma Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili seçtiğimiz yirmi tez üzerinden bu alanda çalışmaların nasıl yürütüldüğünü incelemektedir. Yapılan kaynak taraması neticesinde tez, makale ve yayınlanmış kitap olarak toplamda doksan yedi kaynağa ulaşılmıştır. Bu doksan yedi çalışmanın yıllara göre dağılımları, üniversitelere göre dağılımları, bölgesel dağılımları üzerinde de durularak konu ayrıntılandırılmaya çalışılmıştır. Bu kaynaklardan birbirine konu bakımından yakın olan yirmi tez çalışması seçilerek incelenmiştir. Bu şekilde çalışmada bütünlük oluşturulmak istenmiştir. İnceleme neticesinde çalışmaların dönemle ilgili hangi konulara değindikleri, basın kaynaklarından nasıl yararlandıkları ve basın kaynaklarının dönemle ilgili sunduğu bilginin türü ve miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Keywords

Abstract

Studies on the Democratic Party in Turkey have been conducted by researchers, whether academically or independently, addressing the subject in various ways. It is known that on this subject numerous thesis studies have been carried out, articles have been written, books have been published and discussions have been held in seminars and panel-style meetings. Among these studies, those based on newspapers published during the Democratic Party period are significant sources, reflecting the pulse of the press of that period and serving as primary sources for research on individuals, subjects, institutions, periods, etc. It is generally one of the first sources consulted in research on a field. This study examines how studies in this field have been carried out through the twenty theses we selected regarding the press during Democratic Party period. Through a thorough review of literature, a total of ninety-seven resources were found in the form of theses, articles and published books. The distribution of these ninety-seven works by year, university, and region was analyzed to provide detailed insights into the subject. Twenty thesis studies, closely related in terms of subject matter, were selected for examination to ensure coherence and integrity in the study. As a result of the review, it was aimed to determine the topics addressed by these studies concerning the period, how they benefited from press sources, and the type and quantity of information provided by press sources about the period.

Keywords